De Stichting CuBaHof heeft weer een mooi schooljaar voor de boeg. Er zijn boeiende, mooie en grappige voorstellingen en kunstzinnige workshops in het Kunstmenu en de Veldtocht in Goor. We organiseren samen met andere partijen voor diverse groepen activiteiten, zoals de Proeflestuinen en de Instrumentencarrousel met de Muziekschool Hof van Twente en met de Hofbibliotheek Schrijver in de klas. 

Daarnaast starten we met de overgangsperiode voor De Hof, daar zit muziek in, ons project binnen Cultuureducatie met Kwaliteit. Er wordt een aanvraag gedaan voor een aansluitend traject voor de jaren 2017 en 2018. Muziekdocenten gaan de scholen in om te ondersteunen bij het geven van de muzieklessen.

Verder hebben we afgelopen jaar de ontwikkeling in gang gezet van een leerlijn cultureel erfgoed in Delden. In samenwerking met Zeeman & de Regt Onderwijskundigen hebben de erfgoedinstellingen lessen ontwikkeld die in het komende jaar door de scholen worden getest. Doel is om in het komende jaar een dergelijke leerlijn in een andere kern op te gaan zetten.