Kunstmenu

De CuBaHof werkt met een zogenaamd “Kunstmenu”. Dit is een manier waarop ervoor wordt gezorgd dat leerlingen gedurende hun basisschooltijd in aanraking komen met zoveel mogelijk cultuurvormen.

Bij de programmering van de activiteiten wordt uitgegaan van de volgende disciplines: Audiovisueel / Beeldende kunst / Cultureel Erfgoed / Dans / Literatuur / Muziek / Theater / Toneel

In onderstaand overzicht zijn de kunstdisciplines te zien, zoals die aan bod komen

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020
Groep 1 + 2 Toneel Muziek Toneel Muziek
Groep 3 + 4 Dans Theater Dans Theater
Groep 5 Literatuur Literatuur Literatuur Literatuur
Groep 5 + 6 Muziek Muziek Muziek Muziek
Groep 7 + 8 Audio Visueel Beeldend Audio Visueel Beeldend

Bijvoorbeeld: een kind van vier start in september 2016 in groep 1. Gedurende zijn tijd op de basisschool maakt hij binnen het Kunstmenu achtereenvolgens kennis met: Toneel, Muziek, Dans, Theater, Literatuur, Muziek, Beeldend en Audiovisueel.