Gouden portretten – Rijksmuseum Twenthe

Activiteit

Workshop + Rondleiding in het Rijksmuseum Twente in Enschede

Welke portretten uit de Gouden Eeuw zijn te vinden in Rijksmuseum Twenthe? Wat zijn de kenmerken van portretten uit verschillende tijden? Waarom worden portretten gemaakt? Wat is de meerwaarde van een schilderij tegenover fotografie? De kinderen bekijken en bespreken, onder begeleiding van een docent van het museum, verschillende schilderijen uit de Gouden Eeuw van de vaste collectie van Rijksmuseum Twenthe. Ze benoemen verschillen en overeenkomsten tussen hoe het leven vroeger werd vastgelegd en hoe dit in de huidige tijd gebeurt. De kinderen onderzoeken hoe ze een portret kunnen opzetten en schilderen met acrylverf een portret van zichzelf als droombeeld.

gouden portretten

  • Doelgroep: groep 7 en 8
  • Lesduur: 45 minuten rondleiding + 45 minuten workshop
  • Leerdoelen: Er wordt gewerkt aan SLO-kerndoelen 51, 52, 54, 55 en 56:

(51/52) Gebruiken van eenvoudige historische bronnen en hanteren van aanduidingen van tijd en tijdsindeling. Leren over kenmerkende aspecten

van de tijdvakken Ontdekkers en hervormers en Regenten en vorsten

(54) Gebruiken van beelden om gevoelens en ervaringen uit te drukken en te

communiceren (Beeldende vormgeving). Onderzoeken van de verhoudingen

van een gezicht (Vorm) Werken met een mensfiguur (Compositie)

(55) Kijken/luisteren naar en praten over het eigen werk en dat van

groepsgenoten met aandacht voor verschillen in ontwerp, vormgeving

en presentatie (Reflectie)

(56) Kennis over en waardering krijgen voor aspecten van cultureel erfgoed

(Cultureel erfgoed)

Bijzonderheden:

Voor deze les is een voorbereidende lesbrief beschikbaar die door de groepsleerkracht kan worden gegeven. Deelnemers wordt vriendelijk verzocht om 15 minuten voor aanvang van de workshop in het museum aanwezig te zijn. Bij aankomst in het museum wordt de groep in tweeën gesplitst. De ene helft van de groep volgt eerst de rondleiding en vervolgens de workshop, de andere helft andersom.

Locatie                            Rijksmuseum Twenthe, Enschede

Duur                                 2 x 45 minuten, NB 15 min voor aanvang aanwezig zijn

Periode                             deze workshop is beschikbaar tot 15 april 2018

Aantal deelnemers        Per klas, kleine klassen evt gecombineerd.

Materiaal                       Het museum verzorgt al het materiaal

Indeling
Gouden portretten – Rijksmuseum Twenthe Enschede
Naam workshop Gouden portretten
Locatie Rijksmuseum Twenthe
LET OP: de workshop en rondleiding zijn in het Rijksmuseum Twenthe in Enschede.
De school is zelf verantwoordelijk voor het vervoer.
Duur:  2x 45 minuten (rondleiding en workshop)
NB Groepen groter dan 20 leerlingen worden in tweeen gesplitst.
Groep 7 en 8
DATUM TIJD SCHOOL GROEP
donderdag 25 januari 2018 9.00 uur Heeckeren 7
donderdag 25 januari 2018 10.30 uur Heeckeren 8
donderdag 15 februari 2018 9.30 uur Stokkum 7-8
dinsdag 20 februari 2018 9.00 uur Erve Hooijerinck 7a
dinsdag 20 februari 2018 10.30 uur Erve Hooijerinck 7b
donderdag 22 februari 2018 9.00 uur Erve Hooijerinck 8a
donderdag 22 februari 2018 10.30 uur Erve Hooijerinck 8b
vrijdag 9 maart 2018 9.30 uur Gijmink 7-8
TOTAAL
Bijlagen

Bij deze les hoort een voorbereidende les. De lesbrief is hier te downloaden