Schoolsounds – Roombeek Cultuurpark

Schoolsounds – workshop

Door Roombeek Cultuurpark, Enschede

Welke geluiden zijn er bij jou op school en kan je die geluiden filmen? Hoe kan je een stuk componeren met omgevingsgeluiden? Hoe werkt herhaling in muziek? Zou je met alleen maar geluiden van jouw school een muziekvideo kunnen maken? De kinderen bekijken eerst een aantal muziekvideo’s zoals gebruikt in de beeldende kunst.

Vervolgens onderzoeken ze welke geluiden er zijn en gemaakt kunnen worden binnen de school. De kinderen filmen deze geluiden met een videocamera en monteren de filmfragmenten met gebruik van een computer tot een muziekvideo.

Kerndoelen: Er wordt gewerkt aan de SLO-kerndoelen 54 en 55.

  • (54) De kinderen kunnen door gebruik van film en een digitaal montage-programma een muziekvideo maken (werken met digitale media).
  • (55) De kinderen bespreken het eigen werk en werkproces en dat van hun groepsgenoten (reflecteren).

Locatie                  in school, in de eigen klas

Periode                 in overleg met de school

Doelgroep             groep 7 en 8

Duur                      ong. 150 minuten

Voorbereiding      geen