Instrumentencarrousel

Groep 6 Instrumentencarrousel – Muziekschool Hof van Twente in school

Periode: Week 5, 6, 7, 9, 10 en 11 in 2021

De  Instrumentencarrousel  sluit  direct  aan  op  het  muziekaanbod  dat  de  kinderen  krijgen  in  groep  5. Tijdens  de  Instrumentencarrousel  krijgen  de  leerlingen  in  een  blok  van  zes  weken  les  op  een  instrument.    Deze  lessen  worden  klassikaal  gegeven,  waarbij  ieder  kind  een  eigen  instrument  heeft.  Docenten  van  de  muziekschool,  waar  nodig  aangevuld  met  docenten  van  buiten  en  ondersteund  door  vrijwilligers  van  muziekverenigingen  en  amateurmusici,  geven  de  lessen.  Er  kan  door  de  scholen  gekozen  worden  uit  vier  instrumentengroepen:  koperen  blaasinstrumenten,  hout-  en  koperblaasinstrumenten,  gitaar  en  viool.  In  plaatsen  met  een  harmonie  of  fanfare  worden  de  blazers  extra  gepromoot,  ook  als  kennismaking  met  de  verenigingen.  In  zes  weken  leren  de  kinderen  de  eerste  beginselen  van  het  bespelen  van  een  instrument,  maar  ook  luisteren,  samenspelen,  ritmiek  etc.  In  verband  met  het  volle  jaarprogramma  is  besloten  om  vanaf  2016  jaarlijks  één  Instrumentencarrousel  te  organiseren.